TYOGA Agnieszka
Renesans, ul. Ofiar Oświęcimskich 15
58-100 Świdnica
tel. 570 972 184

agnieszka@joga.swidnica.pl