top of page
Szukaj

VINIYOGA

Zaktualizowano: 27 lip 2018

"To nie jest osoba, która musi dostosować się do Jogi, ale Joga, która musi odpowiednio dopasować się do osoby". Sri Tirumalai Krishnamacharya


Słowa te, są dla mnie pełną definicją Viniyogi. Jako motto stale towarzyszą mi w mojej praktyce jogi – osobistej i w roli nauczyciela.

Ich autorem był Sri Tirumalai Krishnamacharya, ojciec współczesnej Jogi, Vinyasa Ashtanga Jogi, Mistrz Hatha Jogi, nauczyciel, uzdrowiciel, pisarz. Choć sam nigdy nie opuścił Azji, dzięki jego uczniom: Pattabhi Jois, B.K.S. Iyengar, Indra Devi oraz jego synowi T.K.V. Desikachar, jego nauczanie objęło cały glob. Obecnie nie istnieje system Jogi, który w jakimś stopniu nie otarł się o nauczanie Krishnamacharji.

Przekazując swą wiedzę, A.T Krishnamacharya podchodził do Yogi na różne sposoby, a pod koniec swego życia stworzył miękką jej formę, określaną terminem Viniyoga, której propagowanie kontynuował jego syn T.K.V Desikachar

w założonym przez siebie w Madras Centrum „Krishnamacharya Yoga Mandiran”.

Jedną z cech charakterystycznych tej metody jest nadanie szczególnego znaczenia oddechowi, bardziej zrelaksowanemu

i powolnemu sposobowi zbliżania się do wykonania i osadzenia w asanach. Oddychanie i ruch są świadomie skoordynowane,

a wdychanie i wydychanie realizuje się z różną długością i czasem trwania. Kiedy ciało, oddech i uwaga poruszają się razem, tworząunikalne doświadczenie, poprawiające jakość każdego z nich i pozwalające osiągnąć stan spokoju, bycia w harmonii i jasności umysłu, stan Yogi.

System nauczania w Viniyodze opiera się na zasadach Vinyasa Krama, inteligentnym podejściu, które krok po kroku zmierza

ku asanie.

Dobór poszczególnych asan, ich kolejność i sposób realizacji odgrywają kluczowe znaczenie w każdej sesji, nadając jej unikatowy

i terapeutyczny charakter. Jest on dostosowany do rzeczywistości i cech charakterystycznych uczestników zajęć, w oparciu o ich potrzeby, możliwości i aspiracje. Pod uwagę brane jest również miejsce, pora roku, dnia, temperatura i inne czynniki zewnętrzne.

Sekwencję asan najczęściej przygotowuję wcześniej, jednak zdążają się sytuacje, kiedy w ostatniej chwili wskazane jest wprowadzenie większych lub mniejszych zmian i wówczas w zaufaniu do zdobytej wiedzy i doświadczenia oddaję głos swojej intuicji.

Ze względu na indywidualny i terapeutyczny wymiar sesji, aby zapewnić atmosferę komfortu proponuję zajęcia w małych max. 6 – 9 osobowych grupach lub spotkania indywidualne.

Po zajęciach uczestnicy otrzymują rozrysowaną sekwencję ćwiczeń, aby mogli samodzielnie powrócić do praktyki

w dogodnym dla nich momencie i miejscu.

bottom of page